sunnuntai 14. marraskuuta 2021

Luoja on aina lähellä ihmistä

Hetki hetkeltä ihminen etääntyy tai lähestyy Luojaansa. Ihmisyydessä on keskeistä vapaa tahto ja näin maallisessa elämässä kaikki tapahtuu ihmisen kautta. Luoja pitäisi kutsua omaan elämään. Jokainen Luojaan kohdistunut rakkaudellinen ja kiitollinen huomio parantaa yhteyttä. Yksikään rukous ei mene hukkaan.

"Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se  on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä". “Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” Matt. 15:32-39. "Etsivä löytää. Kolkuttavalle avataan." Jeesus ei kehottanut vain uskomaan vaan kokemaan Luoja-, taivaskokemus. Tähän Jeesus kehotti pyrkimään ensimmäiseksi.

Vuorisaarnassa Jeesus kuvasi ihmisyyden elämäntavan, mikä johtaa myös tietoiseen Luojayhteyteen. Tässä Jeesus painotti mielen puhtautta ja hyväntahtoisuutta ajatuksissa, tunteissa, sanoissa ja teoissa eli mielessä ei saisi olla sopimatonta tai pahantahtoista. Luojaa tulisi rakastaa yli kaiken. Lähimmäistä pitäisi rakastaa kuin itseään eli tehdä toiselle, mitä vastaavassa tilanteessa haluaisi tehtävän itselleen. Jeesus toi esiin Jumalan tahdon seuraavasti: "etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut." (Joh. 8:28.)

Luojaa tulisi rakastaa yli kaiken, mielessä Luojaa ei saisi vaihtaa "paholaiseen". Rukous on ajatus, jos ihminen luo kielteisiä mielikuvia, niin virittäytyy niihin ja yrittää huomaamattaan kutsua niitä elämäänsä. Esimerkiksi keskittymällä synteihin, syyllisyyteen, kaltoinkohteluun, elämän vääryyksiin, kuvittelemalla olevansa surkea tai keskittymällä muulla tavalla itseään alentaviin mielikuviin, niin luodaan minälle pimeä ajatuskupla, minkä läpi elämä alkaa näkyä pimeältä ja ahdistavalta. Näin Luojan rakkaudellinen läsnäolo voi jäädä huomaamatta.

Isä meidän rukouksessa painotetaan syntivelkamme anteeksiantoa niin kuin me annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Henkisissä kirjoissa tuodaan näkemys, että karman tarkoitus on auttaa ihmistä Luojayhteyteen. Milarepan, Tiibetin suuren joogin menneisyys oli rikollisen musta, mutta hänestä tuli henkisen kehityksen avulla valaistunut mestari.  VT:ssa Jumala ilmoitti profeetta Jesajan välityksellä (Jes:1) olevansa kyllästynyt teurasuhreihin, elämällä hyvyydessä ja totuudessa veriruskeat synnit tulevat lumivalkeiksi. Avataara Amma tuo opetuksissaan esiin saman näkökulman eli nykyiset hyvät teot mitätöivät pahojen tekojen vaikutuksia. Apostoli Paavali jahtasi Jeesuksen seuraajia ja muuttamalla elämäntapaa koki Kristuskokemuksen.

Historiassa on lukuisia henkisiä mestareita

Basam Books on julkaissut v. 2009 kirjan "Mestari Eckhart sielun syvyys".  Eckhart selitti Raamattua ja uskontoa taivastietoisuuden näkökulmasta, mm. seuraavasti: "Temppeli jota Jumalan tahto haluaa voimallisesti hallita on ihmisen sielu, jonka hän on luonut omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen."  Eckhart korosti, että Luoja on aina lähellä ihmistä, vaikka ihminen voi mielessään kuvitella toisenlaista. "Jumalan vaikutus tapahtuu aina hänen ainokaisessa Pojassaan - vaikutuksellaan Jumala haluaa opettaa meille, että me olemme ainoa Poika." Tässä yhteydessä Echart viittasi myös Raamattuun. "Minä olen sanonut. Te olette jumalia ja kaikkein Korkeimman lapsia. (Ps. 82:6)".

Eckhart huomauttaa (saarnassa 16), "että jotkut katselevat Jumalaa kuin lehmää, joka on ihmiselle tärkeä juuston ja maidon vuoksi. He eivät rakasta Jumalaa vaan sitä hyötyä, mitä voisivat saada." Kaikissa asioissa pitäisi etsiä Jumalaa. Ihmiset puhuvat Jumalan tahdosta, vaikka haluavat toteuttaa omaa tahtoaan ja opettavat meidän Herraamme tekemään niin ja näin. Etsiessä ja tavoiteltaessa jotakin omaansa, niin ei löydä Jumalaa. Tällöin etsitään Jumalan kanssa ja tämä on sama, jos tekisi Jumalasta kynttilän ja kun se löydetään, niin kynttilä heitetään pois.

Eckhartin mukaan oikea rukous on seuraava: "Herra, anna minulle vain se mitä sinä tahdot ja niin kuin tahdot." Jumalassa ei ole myöskään mitään pelättävää, sillä Jumalaa ja kaikkea mitä Jumalassa on voidaan ainoastaan rakastaa." Pitäisi kehittää asenne, ettemme tee oman etumme tai pyrkimyksen vuoksi, vaan kaikissa asioissa etsimme ja tavoittelemme Jumalaa. Jumala valmistaa puolestaan meitä kaikilla lahjoillaan ottamaan vain yhden lahjan, Hänet. Tämän elämän aikana voimme saada tietoaikuisesta elämästä siten, että Jumala itse voi kertoa sen ihmiselle tai enkelin kautta. Asia voidaan tuoda julki myös erityisessä ilmestyksessä. "Mikäli Jeesuksen halutaan kuulla puhuttavan sielussa, sielun on oltava tyhjä ja kaikkien äänien on vaiettava (saarna 1)."

Eckhart kiinnitti huomiota, ettei Jumalan ulkopuolella ole mitään jakaikki luodut ovat Jumalassa. Kun meillä on rauhaisa suhde Jumalaan, niin mikään ei voi meitä häiritä. Tällöin Jumala on kaikki mitä kohtaamme ja näin kaikkia asiat muuttuvat Jumalaksi. Tällöin Jumala on mukana ja vaikuttamassa kaikissa teoissamme. Pitäisi pitää katse yksin Jumalassa ja etsiä vain häntä. Ei saisi takertua mihinkään menetelmään tai tottumukseen, sillä Jumala ei ole missään menetelmässä. Jumala eiole sitonut ihmisen vapahdusta mihinkään tiettyyn asiaan. Kun ihminen on valmis, niin Jumala ei kiinnitä huomiota siihen, mitä ihminen on aikaisemmin ollut.

Jokaisen on mahdollista kokeaa tietoinen yksiselitteinen luojayhteys

Kun ihminen kiinnittää huomiota yhteen henkisesti kohottavaan periaatteeseen, niin muutkin positiiviset ominaisuudet tulevat mukaan. Henkisesti olisi suuri etu rukoilla ja meditoida usein, toistaa mantraa, esim. Kyrie eleison, pitää usein mielessään Luojansa tai rakkaan mestarinsa mielikuvaa, kuten Jeesusta tai Mariaa ja saada näin rakkauden kohottava voima. Kun keskitytään, niin mielen ajatusvirta vaimenee hetkeksi ja mieli aukeaa korkeampaan tietoisuuteen. Ihmisellä on vain tämä nykyhetki ja Luojankin voi kokea vain tässä hetkessä eikä vanhoissa ajatuksissa tai opinkappaleissa.

Rukouksessa ja uskonnollisessa meditaatiossa virittäydytään hetkeksi Luojayhteyteen. Luojan voi tiedostaa vain rakkauden kokemuksessa. Jeesus kehotti lähestymään Luojaa lapsen kaltaisesti eli avoimesti ilman odotuksia. Hetkenkin, 1-2 sekunnin Luojakokemus muistetaan yksityiskohtaisesti koko elämä, ihminen saa samalla ymmärryksen omasta henkisestä olemuksesta Luojayhteydessä poistaen lisäksi mahdollisen kuolemanpelon.

Luoja on aina lähellä ihmistä

Hetki hetkeltä ihminen etääntyy tai lähestyy Luojaansa. Ihmisyydessä on keskeistä vapaa tahto ja näin maallisessa elämässä kaikki tapahtuu i...