sunnuntai 14. marraskuuta 2021

Historiassa on lukuisia henkisiä mestareita

Basam Books on julkaissut v. 2009 kirjan "Mestari Eckhart sielun syvyys".  Eckhart selitti Raamattua ja uskontoa taivastietoisuuden näkökulmasta, mm. seuraavasti: "Temppeli jota Jumalan tahto haluaa voimallisesti hallita on ihmisen sielu, jonka hän on luonut omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen."  Eckhart korosti, että Luoja on aina lähellä ihmistä, vaikka ihminen voi mielessään kuvitella toisenlaista. "Jumalan vaikutus tapahtuu aina hänen ainokaisessa Pojassaan - vaikutuksellaan Jumala haluaa opettaa meille, että me olemme ainoa Poika." Tässä yhteydessä Echart viittasi myös Raamattuun. "Minä olen sanonut. Te olette jumalia ja kaikkein Korkeimman lapsia. (Ps. 82:6)".

Eckhart huomauttaa (saarnassa 16), "että jotkut katselevat Jumalaa kuin lehmää, joka on ihmiselle tärkeä juuston ja maidon vuoksi. He eivät rakasta Jumalaa vaan sitä hyötyä, mitä voisivat saada." Kaikissa asioissa pitäisi etsiä Jumalaa. Ihmiset puhuvat Jumalan tahdosta, vaikka haluavat toteuttaa omaa tahtoaan ja opettavat meidän Herraamme tekemään niin ja näin. Etsiessä ja tavoiteltaessa jotakin omaansa, niin ei löydä Jumalaa. Tällöin etsitään Jumalan kanssa ja tämä on sama, jos tekisi Jumalasta kynttilän ja kun se löydetään, niin kynttilä heitetään pois.

Eckhartin mukaan oikea rukous on seuraava: "Herra, anna minulle vain se mitä sinä tahdot ja niin kuin tahdot." Jumalassa ei ole myöskään mitään pelättävää, sillä Jumalaa ja kaikkea mitä Jumalassa on voidaan ainoastaan rakastaa." Pitäisi kehittää asenne, ettemme tee oman etumme tai pyrkimyksen vuoksi, vaan kaikissa asioissa etsimme ja tavoittelemme Jumalaa. Jumala valmistaa puolestaan meitä kaikilla lahjoillaan ottamaan vain yhden lahjan, Hänet. Tämän elämän aikana voimme saada tietoaikuisesta elämästä siten, että Jumala itse voi kertoa sen ihmiselle tai enkelin kautta. Asia voidaan tuoda julki myös erityisessä ilmestyksessä. "Mikäli Jeesuksen halutaan kuulla puhuttavan sielussa, sielun on oltava tyhjä ja kaikkien äänien on vaiettava (saarna 1)."

Eckhart kiinnitti huomiota, ettei Jumalan ulkopuolella ole mitään jakaikki luodut ovat Jumalassa. Kun meillä on rauhaisa suhde Jumalaan, niin mikään ei voi meitä häiritä. Tällöin Jumala on kaikki mitä kohtaamme ja näin kaikkia asiat muuttuvat Jumalaksi. Tällöin Jumala on mukana ja vaikuttamassa kaikissa teoissamme. Pitäisi pitää katse yksin Jumalassa ja etsiä vain häntä. Ei saisi takertua mihinkään menetelmään tai tottumukseen, sillä Jumala ei ole missään menetelmässä. Jumala eiole sitonut ihmisen vapahdusta mihinkään tiettyyn asiaan. Kun ihminen on valmis, niin Jumala ei kiinnitä huomiota siihen, mitä ihminen on aikaisemmin ollut.

Luoja on aina lähellä ihmistä

Hetki hetkeltä ihminen etääntyy tai lähestyy Luojaansa. Ihmisyydessä on keskeistä vapaa tahto ja näin maallisessa elämässä kaikki tapahtuu i...