torstai 8. huhtikuuta 2021

Ihminen on kaiken aikaa luojan mielessä, tietoista yhteyttä sanotaan luoja taivaskokemukseksi

Avataara Amman mukaan kaikki tapahtuu Luojan Mielessä ollen Luojan tietoisuuden läpäisemää. Jumalallisen rakkaudellisen läsnäolon voi löytää sekä kokea vain sisäisesti, ei pyrkimällä johonkin tai etsimällä jotakin itsensä ulkopuolelta.

Maallinen mieli on suuntautunut olemuksensa mukaisesti yksipuolisesti maallisuuteen ja maallisiin mielipiteisiin. Maalliset mielikuvat ovat mielessä hyvin voimakkaita täyttäen sen kokonaan.

Minätajunnan pitäisikin ohjata tietoisesti mieltään ja pyrkiä pitämään Luoja usein mielessään. Rukous, meditaatio ja keskittyminen henkisesti kohottavaan tapahtumaan ovat olennaisia. Keskittymällä katkaistaan hetkeksi maallinen mielikuvavirta ja virittäydytään Luojayhteyteen. Mitä enemmän ottaa Luojan huomioon elämässään, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee.

Hetkenkin Luojakokemuksessa tapahtuu tajunnan laajentuminen. 1–2 sekunnin Luojakokemus antaa ymmärryksen ihmisen henkisestä olemuksesta Luojayhteydessä ja poistaa kuolemanpelon. Rakkauden kokemuksessa koetaan ykseys eli kaksi koetaan yhtenä. Huomaa Jeesuksen sanat, että minä ja Isä olemme yhtä. Jokainen kokee tämän Luojakokemuksessa.

Ikivanha sanonta "tunne itsesi" tarkoittaa syvemmässä merkityksessä oman Luojayhteyden tiedostamista. Pekka Ervast korostaa kirjassaan "Kalevalan avain", että ihmisen sielu on ollut olemassa ennen syntymistään ja on tavallaan kuin vieras vaeltaja maan päällä. Samassa kirjassa Ervast kiinnittää huomiota sivulla 65 tapahtumaan, missä sisäisessä maailmassa entisaikojen tietäjä, joogi ja henkinen mestari kohtaa saman olennon, joka Isänä ja Luojana sulkee syliinsä koko meidän aurinkokuntamme. Tämä mahtava persoonallisuus ei ole kuitenkaan Ervastin mukaan koko avaruuden ja olemassaolon alku ja juuri.

 

 
Kirkkotaulussa taiteilija on tuonut esiin taivaskokemukseen liittyvän onnellisuuden ja ilon. Sielu, korkeampi minä tuo henkisiävirikkeitä, kokemuksia, tilaisuuksia, rakkaudellisia kosketuksia Luojan välikätenä. Näin korkeamman minän ja ihmisen pyrkimys kehittää hyväntahtoista inhimillistä ihmisyyttä, korkeampaa ymmärrystä ja tiedostamista ovat samansuuntaiset. Sielu on rakkauden ja tietoisuuden ruumiillistuma olemalla läheisessä Luojayhteydessä. Ihmisyyteen liittyymyös maalaisjärki, rakkaudellinen viisaus, esimerkiksi takauksenyhteydessä.


Tapahtumat, missä on elämän ja toisten auttamista, rakkautta, hyväntahtoisuutta, onnellisuutta, iloa, missä ihminen voi kokea jumalallisen luovuuden ja innoituksen, antavat myös ihmiselle mahdollisuuden korkeampaan tiedostamiseen. Sielullisuus viestittää korkeamman vaihtoehdon eli rakkaudellisen viisauden tuomista valintatilanteeseen mahdollistaen samalla rakkauden kokemisen ja näin korkeamman tietoisuuden.

Luoja on aina lähellä ihmistä

Hetki hetkeltä ihminen etääntyy tai lähestyy Luojaansa. Ihmisyydessä on keskeistä vapaa tahto ja näin maallisessa elämässä kaikki tapahtuu i...