keskiviikko 7. huhtikuuta 2021

Luterilaisen kansankirkon suhtautuminen hengellisyyteen on ankea

 

Protestanttinen kansankirkko torjuu Jeesuksen kehotukseen hengellisyyteen vetoamalla kirkon oikeaoppisuuteen. Protestanttinen kirkko, aina Lutherista asti, on suhtautunut mystiikassa Kristuksen kohtaamiseen kielteisesti, koska tämä vaarantaa vanhurskauttamisoppia sekä kirkkoyhteisöä (Otavan iso tietosanakirja). Kirkkoherra Voitto Viro tuo kirjassaan "Sielu on suunnaton ihme" syyn protestanttien kielteiseen suhtautumiseen mystiikassa Luojansa kohtaamisesta: "ihmisen syntisyys ja vanhurskauttamisopin perusteet vaarantuvat".

Ortodokseilla on päinvastainen näkemys Kristuksen, Pyhän Hengen kokemiseen. Keskisuomalaisessa oli 24.12.2018 pappismunkki Mikaelin haastattelu. Tässä hän kiinnitti huomiota: "Munkkien ja muiden ortodoksien kutsumus on pyrkiä yhteyteen Jumalan kanssa, antaa tilaa Jumalan tahdolle ja läsnäololle. Isä Mikaelin mukaan Jumalan läsnäoloa ihmisessä ei kuitenkaan yleensä itse huomaa. Sen sijaan muut huomaavat, että toinen ihminen alkaa huokua Jumalan hyvyyttä ja rauhaa. Sellaisen ihmisen lähellä tulee rauhallinen olo, valon tuntu. - Kun valon määrä lisääntyy ihmisessä, hän myös itse näkee selvemmin, mitä vielä puuttuu siitä, että olisi lähempänä Jumalaa." "Ortodoksisuuden arvoitukset avautuvat isä Mikaelille parhaiten mystiikan, taiteen, runojen, kirkkolaulujen ja ikonien kautta."

Jeesus oli ihminen, Kristus on (Sana, Logos) Jumala

Jeesus oli ihminen, ihmisestä syntynyt ja ihmisenä kuollut. Jordan joella Johannes Kastajan kastetoimituksen yhteydessä Jeesus koki Luoja-, Kristuskokemuksen. Tähän kokemukseen Jeesus kehotti pyrkimään jokaisen ensimmäiseksi. Avataara Amma korostaa opetuksilleen, että tämä yksiselitteinen kokemus on jokaiselle mahdollinen maallisen elämän aikana oikealla elämäntavalla. Vaikka vuoren huipulle on monta tietä, niin kaikissa on Vuorisaarnan elämäntapa taustalla. Pekka Ervast korostaa kirjoissaan, että pelastus ja ikuinen elämä on Kristuksessa, Jumalan Pojassa ei Jeesuksessa, persoonallisuudessa, joka eli kaksi tuhatta vuotta sitten. Ervastin mukaan protestanttinen kirkko vie tässä asiassa ihmiset harhaan ja estää pelastusta.

Luoja on aina lähellä ihmistä

Hetki hetkeltä ihminen etääntyy tai lähestyy Luojaansa. Ihmisyydessä on keskeistä vapaa tahto ja näin maallisessa elämässä kaikki tapahtuu i...